مدت نماز به بیت المدس
60 بازدید
تاریخ ارائه : 11/17/2012 8:33:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

مدت نماز به بیت المقدس :

بنابر نقلی ، مسلمانان ١٣سال درمکه و١٧ماه درمدینه به سمت  بیت المقدس نماز خوانده اند که مجموعا  (١٤سال و٥ماه)  می  باشد وحکم تغییر قبله به سوی مسجد الرام در پانزدهم  رجب سال٢هق  بوده است

 قال الله : "قدنری تقلّب وجهک فی الّسماء فلنولیّنک قبله ترضیها فولّ وجهک شطرالمسجدالحرام..."

(ر ک به تفاسیر)