سخن حکیمانه
87 بازدید
تاریخ ارائه : 4/15/2015 11:14:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

انسان عاقل، سخن دلپذیر یا دل سخن پذیر ، دارد.