نقش سرمایه انسانی در توسعه سرمایه اقتصادی
46 بازدید
محل نشر: فضای مجازی همایش
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی