‎اثبات امامت براساس قرآن کریم در سیره رضوی
50 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/00/24
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: (Abstract) جامعه بشری برای هدایت و رهبری به کسی نیاز دارد که از هر نظر کامل بوده و توان هدایت جامعه را به بهترین وجه داشته باشد. امامیه بر این باور است که تشخیص وتعیین چنین شخصی در شأن خدا و رسول او است . امامت مقامی است که خداوند آن را میثاق خاصّ خویش نامیده و مخصوص بندگان برگزیده خود که دارای علم و عصمت هستند، قرار داده است . این مقام را پس از آخرین پیامبر(ص)،در ذریه ی آن حضرت قرار داده تا به وسیله آنان،دین الهی کامل و نعمت بر بندگانش تمام شود . این عقیده علاوه بر مستند عقلی ، مستند قرآنی نیز دارد . در بخشی از آیات قرآن کریم اصل امامت اثبات شده، و در بخشی دیگر از آن، ویژگیهای امام مطرح شده است که امام رضا علیه السلام کوشیده است در استدلالات خود برای اثبات مقام شامخ امامت و ویژگیهای آن، و برای تعدیل دو گروه افراطی و تفریطی (اهل حدیث و معتزله)، نظریات خود را به آیات قرآن مستند سازد و با عقل و تدبر، آن را تبیین نماید تا دوستان مسرور و دشمنان مبهوت شوند. در این نگاشته، سعی بر آن است که مسئله امامت و ویژگیهای امام به روش تحلیلی، در سایه آیات قرآن از منظر امام رضا علیه السلام مورد بررسی قرار گیرد تا هدف نهائی که اثبات انتصابی بودن مقام امامت است ، محرز شود . کلیدواژگان: امامت، صفات امام، امام رضا علیه السلام، آیات امامت .