حسن خلق در سیره نظری و عملی پیامبر اسلام( ص)
47 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی 24 خرداد 94
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: خُلق به اوصاف درونی انسان که با بصیرت قابل درک است گفته می شود و معمولا از انسان جدا نمى‏شود . در بینش اسلامی کسانی متّصف به حُسن خلق می شوند که متخلق به اخلاق الهی باشند و خلقشان منشأ ر فتار فردی و اجتماعی آنان و رفتارشان نیز مظهر خُلقشان باشد. بر این فضیلت اخلاقی در قرآن و روایات، تاکید وسفارش مضاعف شده است. خدای ذو الفضایل آخرین پیامبرش را با خُلق عظیم توصیف نموده و اسوه ی جمال و کمال انسانیت برای تمام آحاد بشر قرار داده است، حُسن خلق رسول خدا (ص)علاوه بر آیات قرآنی در روایات بسیاری نیز به تصویر کشیده شده و از سیره نظری آن حضرت سرازیر و درسیره عملی ایشان متجلّی گشته است . در این تحقیق سعی براین است که اخلاق حسنه آن حضرت با روش توصیفی – تحلیلی تبیین و کاربرد برخی از آنها تعیین شود ، اخلاقی که او را به ذِروه کمال و قلّه جمال، صعود داد .– بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله - از اخلاقیات پیامبر اسلام (ص) مهرورزی با دوستان و مدارا با مخالفان ،گذشت از خطاکاران، بردباری با گستاخان ، فروتنی با معاشران و توجه ویژه به نابینایان ، بی نوایان، یتیمان، کودکان و کهنسالان و... می باشد واژگان کلیدی: سیره پیامبر(ص)، قرآن، روایات، حسن خلق.