آسیب شناسی اشتغال زنان با رویکرد سبک زندگی اسلامی
49 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش ملی سبک زندگی دانشگاه آزاد تبریز
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: کانون خانواده زیربنایی ترین نهادی است که در صیانت از ارزش های دینی و الهی مؤثر می باشد. در دل این نهاد مقدس، زن به عنوان کانون عشق و محبت قرار دارد و نقش بسیار مهمی در استحکام خانواده و رشد اخلاقی- عاطفی آن ایفا می کند. مهم ترین وظیفه و شغل زن خانه داری است که فعالیت های تربیتی، آموزشی، مدیریتی، اقتصادی(مشاغل خانگی)، تأمین بهداشت جسمانی و روانی و... را در بر می گیرد. با وجود اهمیت والای خانه داری، به دلیل افزایش اوقات فراغت زنان خانه دار با توجه به زندگی ماشینی و بالاتر از آن به جهت پرورش فکر و اندیشة زنان جهت ارتقاء سطح علمی- فرهنگی آنان و خانواده ها، وی می تواند مسؤلیت های دیگری را در سطح جامعه بر عهده گیرد. حضور زنان در اجتماع در صورت عدم مدیریت و بدون توجه به ویژه گی های فطری و توانمندی های شخصی وی و بدون توجه به آموزه های قرآنی و سیرة پیشوایان دینی(علیهم السلام) معضلاتی را گریبانگیر خانواده و جامعه می کند و منجر به آسیب های اجتماعی می شود. از این رو باید تدابیری جهت ایجاد اشتغالات مفید و مؤثر برای زنان فراهم آورد تا آنان بتوانند ضمن ایفای نقش اجتماعی به وظایف مادری و همسری و خانه داری که اصیل ترین نقش زن است بهتر بپردازند تا محیط خانه ها گرم، روشن و پرمهر گردد. چرا که گرمای هر خانه پیشرفت جامعه را تضمین خواهد کرد. در نوشتار حاضر تلاش شده، با شیوة تحلیلی- توصیفی به بحث و بررسی معایب اشتغال زنان و تأثیر آن بر نظام خانواده پرداخته شود. کلید واژه ها: آسیب شناسی، اشتغال، زنان، خانواده، سبک زندگی.