آلبوم من ◂ دیدار با فرماندار شهرستان مراغه،صادقی اص