تفسیرتطبیقی سوره"حجر"
43 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : سکینه حیدرزاده
«تفسیر» در لغت به معنی آشکار نمودن امر پوشیده می¬باشد و در اصطلاح، علمی است که مفاهیم الفاظ و کلام خداوند را روشن می¬کند و تطبیق در لغت به معنای قرار دادن چیزی فوق چیز دیگر می¬باشد و در اصطلاح، به معنای فهم و تبیین نقاط افتراق و اشتراک چند تفسیر به منظور فهم ابعاد ناپیدای آیات است. در این نوشته ما به تفسیر تطبیقی ســـوره¬ی حجر بر اساس ســـه تفسیر المیزان، مجمــــع¬البیان و فی ظلال¬القرآن می-پردازیم. این سوره پانزدهمین سوره از قرآن که بعد از سوره یوسف در مکه نازل شده است و دارای نود و نه آیه است. از اغراض اصلی سوره دستور یا اعلان علنی دعوت است. به همین دلیل در آیات بسیاری، مسئله تسلیت رسول خدا را پیش می¬کشد و آن جناب را در آنچه از قومش از آزارها و توهین¬ها و استهزا دیده تسلی می¬دهد. از بررسی آیات بر اساس تفاسیر فوق استفاده می¬شود که مفسران آنها در بیشتر موارد اتفاق نظر دارند و معدود اختلاف آنها در مصادیق و مفهوم بعضی آیات و مراد برخی جملات می¬باشد که از آن جمـــله می¬توان به آیه¬ی «تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِینٍ» اشاره کرد. در این آیه سید محمد حسین طباطبایی مراد از آیات را قرآن یا لوح محفوظ دانسته و طبرسی منظور از آن را تورات و انجیل دانسته و سید قطب¬الدین منظور از آن را قرآن دانسته است. واژگان کلیدی: تفسیر، تطبیق، سوره¬ی حجر، استهزاء، لوط، شعیب، ابراهیم