آسیب شناسی معافیت در قانون جدید مجازات اسلامی
24 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: آزاد اسلامی مراغه
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : نوشین فتحی